Certyfikaty


Odbycie warsztatów szkoleniowych "Psychologiczne aspekty odżywiania w anoreksji i bulimii".
Odbycie warsztatów szkoleniowych "Kompulsywne objadanie się, nadwaga i otyłość - praca z klientem".
Odbycie warsztatów szkoleniowych "Kompulsywne objadanie się, nadwaga i otyłość - praca z klientem".
Uczestnictwo w konferencji "Aktywność fizyczna, zdrowie, dieta. Najnowsze zalecenia żywieniowe dla osób aktywnych".
Uczestnictwo w konferencji "Rozmiar w Umyśle".
Uczestnictwo w konferencji "DIETETYKA - MEDYCYNA - BIOCHEMIA - SPORT. Aktualne trendy profesjonalnego wspomagania wysiłku fizycznego".
Uczestnictwo w konferencji "Dietetyka Forum 2015" - Żywienie w programowaniu zdrowia kadriometabolicznego, Praktyczne aspekty dietetyki klinicznej, Nowe możliwości w terapii dietetycznej".
Opinia realizacji pracy magisterskiej napisana przez promotora dr inż. Dominika Kmiecika z Wydziału Nauki o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Umowa zlecenie potwierdzająca wykonywanie prac w Odziale Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu
Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, potwierdzony uzyskaniem tytułu magister inżynier.
Certyfikat uczestnicwa w konferencji naukowej "Celiakia i Dieta Bezglutenowa".
Zaświadczenie uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rozmiar w Umyśle".
Certyfikat uczestnictwa w konferencji "Dietetyka sportowa - różne drogi, jeden cel".
Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium: "Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej"
Publikacja naukowa "Evaluation of the fat content and fatty ACID profile including trans fatty acids (TFA) in confectionery products available on the polish market"
Certyfikat ukończenia szkolenia "Nadwrażliwości pokarmowe i zaburzenia mikroflory jelitowej, a choroby cywilizacyjne"
Certyfikat ukończenia szkolenia "Skuteczna diagnoza i interwencja dietetyczna u pacjentów po 60 roku życia - aspekty teoretyczne i praktyczne"
Decyzja w sprawie przyjęcia na Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Przyrodniczym na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
Certyfikat Członka Zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków ze statusem: Dietetyk

Chudnij skutecznie i bez wyrzeczeń

Skontaktuj się